Перелік таблиць
Означення, ознаки та властивості геометричних фігур і відношень (табл.1) I. Планіметрія Аксіоми планіметрії (табл.2) Кути (табл.3) Паралельні прямі. Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр до прямої (табл.4) Властивості сторін і кутів трикутника (табл.5) Рівність трикутників (табл.6) Медіана трикутника (табл.7) Бісектриса трикутника (табл.8) Висота трикутника (табл.9) Середня лінія трикутника (табл.10) Співвідношення між елементами прямокутного трикутника (табл.11) Співвідношення між сторонами і кутами в довільному трикутнику (табл.12) Перетворення фігур. Рух (табл.13) Перетворення подібності (табл.14) Подібність трикутників (табл.15) Паралелограм та його види (табл.16) Трапеція (табл.17) Коло, хорди і дуги (табл.18) Коло. Дотичні й січні (табл.19) Взаємне розміщення прямої і кола. Взаємне розміщення двох кіл (табл.20) Спільні дотичні до двох кіл (табл.21) Кути у колі (табл.22) Довжина кола та його частин. Площа круга та його частин (табл.23) Вписаний і описаний многокутники. Вписаний і описаний чотирикутники. Прямокутник. Трапеція і ромб. Квадрат (табл.24) Коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник (табл.25) Кола, описані та вписані в правильні многокутники (табл.26) Площі трикутників (табл.27) Площі чотирикутників (табл.28) Введення невідомих при розв'язуванні задач на обчислення (табл.29) Використання методу площ при розв'язуванні задач (табл.30) Використання допоміжного кола при розв'язуванні задач (табл.31) адачі, пов'язані з описаним чи вписаним колом (табл.32) Деякі визначні теореми (табл.33) ІІ. Стереометрія Аксіоми стереометрії (табл.34) Паралельність прямої і площини (табл.35) Паралельність площин (табл.36) Зображення просторових фігур на площині (табл.37) Перпендикулярність прямої і площини (табл.38) Перпендикуляр і похила (табл.39) Теорема про три перпендикуляри (табл.40) Перпендикулярність двох площин (табл.41) Кути в просторі (табл.42) Відстані у просторі (табл.43) Геометричні місця точок (ГМТ) (табл.44) Призма (табл.45) Пряма призма (табл.46) Паралелепіпед (табл.47) Піраміда (табл.48) Правильна піраміда (табл.49) Положення висоти в деяких пірамідах (табл.50) Зрізана піраміда (т.51) Правильні многранники (т.52) Циліндр (т.53) Перерізи циліндра площинами (т.54) Конус (т.55) Перерізи конуса площинами (т.56) Зрізаний конус (т.57) Сфера і куля (т.58) Переріз кулі площиною (т.59) Дотичні до кулі (сфери). Площина і пряма (т.60) Куля, описана навколо призми (т.61) Куля, вписана в призму (т.62) Куля, описана навколо піраміди (т.63) Куля, описана навколо прямокутного паралелепіпеда та правильної чотприкутної піраміди (т.64) Куля, вписана в піраміду (т.65) Розв'язування стереометричних задач на комбінацію тіл обертання (т.66) Знаходження відстаней між мимобіжними прямими (т.67) Знаходження кутів між мимобіжними прямими (т.68) Розв'язування стереометричних задач на обчислення (т.69) Розв'язування задач на побудову перерізів многогранників (т.70) IІІ. Координати і вектори Декартові координати (т.71) Вектори (т.72) Операції над векторами (т.73) Розкладання вектора (т.74) Переклад геометричних фактів на векторну мову і векторних співвідношень на геометричну мову (т.75) Використання координат і векторів при розв'язування задач (т.76)


Розроблено в 3DG laboratory.