Задачі на тему: "Побудова перерізів многогранників" (Варіант 2)

109. Побудуйте переріз прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через точки: 1) А, С і В1; 2) В1, D1 і середину ребра AA1. Ілюстрація...

110. Точка М — середина ребра SB піраміди SABC. Побудуйте переріз піраміди площиною, яка проходить через точку М і пряму АС. Ілюстрація...

111. Ребро куба дорівнює а. Побудуйте переріз куба площиною, що проходить через середини трьох ребер, які виходять з однієї вершини, та обчисліть його периметр і площу. Ілюстрація...

112. Побудуйте точку перетину прямої з площиною основи чотирикутної піраміди, якщо ця пряма проходить через дві точки, які належать: 1) бічним ребрам однієї грані; 2) бічним ребрам, які не належать одній грані; 3) бічному ребру і бічній грані, якій це ребро не належить; 4) двом сусіднім бічним граням; 5) двом протилежним бічним граням. Ілюстрація...

113. Побудуйте переріз трикутної піраміди SABC площиною, що проходить через точки Т, F і Е, які належать ребрам SA, АВ і ВС відповідно. Ілюстрація...

114. Побудуйте переріз прямої призми ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через точки А і В та точку М, яка належить ребру DD1, якщо прямі АВ і CD не паралельні. Ілюстрація...

115. Побудуйте переріз прямої призми ABCA1B1C1 площиною, що проходить через точку С і точки Р і М, які лежать на ребрах 1, і A1В1 відповідно. Ілюстрація...

116. Побудуйте переріз прямої призми ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через вершини В1 і С і точку K на ребрі DD1. Ілюстрація...

117. У піраміді SABC точка М належить грані ASC, точка N — грані ASB, точка K — ребру ВС. Побудуйте переріз піраміди площиною, яка проходить через точки М, N і K. Ілюстрація...