Задачі на тему: "Відстань між мимобіжними прямими" (Варіант 2)

265. Дано куб з ребром а. Знайдіть відстань між прямими AB і CD. Ілюстрація...

266. Через вершину гострого кута A прямокутного трикутника ABC (В = 90°) проведено пряму a, перпендикулярну до площини трикутника. Знайдіть відстань між прямими BC і a, якщо BC = 7 см, АС = 25 см. Ілюстрація...

267. Через вершину A трикутника ABC проведено пряму l, перпендикулярну до площини трикутника. Знайдіть відстань між прямими l і , якщо АВ = 13 см, BС = 14 см, AС = 15 см. Ілюстрація...

268. Через середину хорди AB кола радіусом 5 см проведено пряму n, перпендикулярну до площини кола. Знайдіть відстань між прямою n і діаметром BC, якщо AC = 8 см. Ілюстрація...

269. Через точку A кола проведено хорди AB і AC.Через точку B проведено пряму m, перпендикулярну до площини кола, а через точку C пряму k — дотичну до кола. Знайдіть відстань між прямими m і k, якщо AB = 6 см, AC = 8 см, ВАС = 60°. Ілюстрація...

270. Через вершину А рівнобедреного трикутника ABC (AB = AC) проведено площину, перпендикулярну до площини ABC, і в цій площині через точку А проведено пряму m. Знайдіть відстань між прямими т і ВС, якщо ВС = 8 см, BAC = 120°. Ілюстрація...

271. Через основу ВС рівнобедреного трикутника ABC проведено площину . Відстань від точки А до площини дорівнює 4 см. Знайдіть відстань між прямою ВС і прямою, яка проходить через точку А перпендикулярно до площини , якщо BС = 12 см, АВ = 10 см. Ілюстрація...

272. Мимобіжні прямі а і b належать паралельним площинам і відповідно. Доведіть, що відстань між прямими а і b дорівнює відстані між площинами і . Ілюстрація...

273. Площину проведено через сторону CD прямокутника ABCD перпендикулярно до його площини. З точки А до площини проведено похилу АK довжиною 15 см. Знайдіть відстань між прямими ВС і АK, якщо АВ = 8 см, AD = 9 см, КС = 12 см. Ілюстрація...

274. Площини квадратів АВCD і ABC1D1 перпендикулярні. Знайдіть відстань між прямими CD1 і АВ, якщо АВ = 6 см. Ілюстрація...

275. Довжина ребра куба ABCDA1B1C1D1 дорівнює 4 см. Знайдіть відстань між прямими АС1 і ВВ1. Ілюстрація...