Задачі на тему: "Побудова перерізів многогранників" (Варіант 3)

109. Побудуйте переріз прямокутного паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через точки: 1) В, D і C1; 2) А, С і середину ребра DD1. Ілюстрація...

110. Точки М і K — середини ребер АС і ВС піраміди SABC відповідно. Побудуйте переріз піраміди площиною SMK. Ілюстрація...

111. У піраміді SABC відомо, що SB = 26 см, SC = 28 см, ВС = 30 см. Побудуйте переріз піраміди площиною, що проходить через середини ребер SA, АС і АВ, та обчисліть його периметр і площу. Ілюстрація...

112. Побудуйте точку перетину прямої з площиною нижньої основи трикутної призми, якщо ця пряма проходить через дві точки, які належать: 1) двом бічним ребрам; 2) бічному ребру і ребру верхньої основи, яке не має спільних точок з даним бічним ребром;3) бічному ребру і бічній грані, якій це ребро не належить; 4) бічній грані і ребру верхньої основи, яке цій грані не належить;5) двом бічним граням. Ілюстрація...

113. Побудуйте переріз трикутної піраміди SABC площиною, що проходить через точки D, Е і F, які належать ребрам SA, SB і ВС відповідно. Ілюстрація...

114. Побудуйте переріз прямої призми ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через точку А і точки М і K, які належать відповідно ребрам BB1 і DD1. Ілюстрація...

115. Побудуйте переріз прямої призми ABCA1B1C1 площиною, що проходить через точку B1 і точки М і K, які лежать на ребрах АС і AA1 відповідно. Ілюстрація...

116. Побудуйте переріз прямої призми ABCDA1B1C1D1 площиною, яка проходить через вершини А і D1 і точку М на ребрі BB1. Ілюстрація...

117. У трикутній піраміді SABC точка М належить грані ASC, точка N — грані ASB, точка K — грані CSB. Побудуйте переріз піраміди площиною, яка проходить через точки М, N і K. Ілюстрація...