Задачі на тему: "Перерізи піраміди" (Варіант 1)

126. У площині основи піраміди SABC взято точку F . Через неї проведено пряму, яка перетинає бічне ребро в точці Е. Зробити у зошиті паралельну проекцію і побудувати точку перетину прямої FE з гранню ASC. Ілюстрація...

127. Точки М і N належать бічним ребрам SA і SC піраміди SABCDE. Зробити у зошиті паралельну проекцію і побудувати точку перетину прямої MN з площиною ABC. Ілюстрація...

128. Побудувати переріз трикутної піраміди SABC площиною, яка проходить через вершину S, точку на ребрі АС і паралельну прямій ВС. Ілюстрація...

129. SABC — трикутна піраміда. Зробити у зошиті паралельну проекцію і побудувати переріз піраміди площиною, яка проходить через точку N на ребрі SA і паралельна прямим АВ і SC. Ілюстрація...

130. Побудувати переріз трикутної піраміди SABC площиною, яка проходить через точки М, P i K, які належать ребрам SA, AC і SB відповідно. Ілюстрація...

131. Висота піраміди дорівнює Н. На якій відстані від вершини піраміди треба провести переріз, паралельний основі, щоб площа перерізу становила половину площі основи? Ілюстрація...

132. У правильній чотирикутній піраміді через точку, яка ділить висоту піраміди у відношенні 2 : 3, рахуючи від вершини, проведено переріз, паралельний основі. Його площа дорівнює 4 см2. Знайти сторону основи піраміди. Ілюстрація...

133. SABCD — правильна чотирикутна піраміда, сторона основи якої дорівнює а, а бічне ребро утворює з площиною основи кут . Знайти площу перерізу піраміди площиною, яка проходить через діагональ АС основи паралельно ребру SB. Ілюстрація...

134. У правильній чотирикутній піраміді через середини двох суміжних бічних ребер проведено переріз, паралельний висоті піраміди. Знайти площу перерізу, якщо бічне ребро піраміди дорівнює 12 см, а діагональ основи — 8 см. Ілюстрація...