Задачі на тему: "Зрізана піраміда" (Варіант 1)

135. ABCA1B1C1 — правильна зрізана піраміда. Зробити у зошиті паралельну проекцію і побудувати: 1) кут нахилу бічного ребра до площини основи; 2) кут нахилу бічної грані до площини основи. Ілюстрація...

136. Сторони основ правильної зрізаної чотирикутної піраміди дорівнюють 8 см і 6 см, а бічне ребро — 5 см. Знайти площу повної поверхні зрізаної піраміди. Ілюстрація...

137. Основи правильної зрізаної чотирикутної піраміди дорівнюють 10 см і 6 см, а бічне ребро утворює з площиною більшої основи кут 45°. Знайти площу діагонального перерізу піраміди. Ілюстрація...

138. У правильній зрізаній чотирикутній піраміді діагоналі основ дорівнюють 10 см і 6 см, а бічна грань утворює з площиною більшої основи кут 60°. Знайти висоту піраміди. Ілюстрація...

139. У правильній зрізаній трикутній піраміді сторони основ дорівнюють 8 см і 16 см, а висота піраміди — 4 см. Знайти площу бічної поверхні піраміди. Ілюстрація...

140. Сторони основ правильної зрізаної чотирикутної піраміди дорівнюють 2 см і 8 см, а висота піраміди — 6 см. Через протилежні сторони верхньої та нижньої основ проведено переріз. Знайти площу цього перерізу. Ілюстрація...