Задачі на тему: "Правильні многогранники" (Варіант 1)

141. Скільки чотиригранних кутів має октаедр? Ілюстрація...

142. Знайти суму плоских кутів при всіх вершинах ікосаедра. Ілюстрація...

143. Площа повної поверхні ікосаедра дорівнює 480 см2. Знайти площу однієї його грані. Ілюстрація...

144. Довжина ребра октаедра дорівнює 6 см. Знайти площу його повної поверхні. Ілюстрація...

145. Знайти площу повної поверхні куба, якщо його діагональ дорівнює d. Ілюстрація...

146. Довести, що центри граней куба — вершини октаедра. Знайти відношення площ їх поверхонь. Ілюстрація...