Задачі на тему: "Зрізаний конус" (Варіант 1)

191. У зрізаному конусі висота дорівнює 10 см, а твірна утворює з площиною більшої основи кут 30°. Знайти твірну зрізаного конуса та різницю радіусів його основ. Ілюстрація...

192. Довжина твірної зрізаного конуса дорівнює 15 см, висота — 12 см, а один з радіусів основ — 6 см. Знайти площу осьового перерізу зрізаного конуса. Ілюстрація...

193. Радіуси основ зрізаного конуса відносяться як 9 : 5. Знайти площу осьового перерізу зрізаного конуса, якщо його висота дорівнює 15 см, а твірна — 17 см. Ілюстрація...

194. Площі основ зрізаного конуса дорівнюють 9 см2 і 25 см2. Через середину його висоти проведено переріз, паралельний основам. Знайти площу цього перерізу. Ілюстрація...

195. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 10 см і 8 см, а твірна зрізаного конуса перпендикулярна діагоналі осьового перерізу, який проходить через цю твірну. Знайти площу осьового перерізу зрізаного конуса. Ілюстрація...

196. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 6 см і 9 см, а діагональ осьового перерізу утворює з площиною більшої основи кут 30°. Знайти твірну зрізаного конуса. Ілюстрація...

197. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 7 см і 12 см, а його твірна дорівнює радіусу однієї з основ. Знайти площу осьового перерізу зрізаного конуса. Скільки розв'язків має задача? Ілюстрація...

198. Твірна зрізаного конуса дорівнює l і утворює з площиною більшої основи кут . Знайти радіуси основ зрізаного конуса та площу цього осьового перерізу, якщо діагональ осьового перерізу утворює з площиною основи кут . Ілюстрація...

199. У зрізаному конусі проведено осьовий переріз MM1N1N і по різні боки від нього на колах основ вибрано точки А і В. Зробити у зошиті паралельну проекцію і побудувати точку перетину прямої АВ з площиною MM1N1. Ілюстрація...