Задачі на тему: "Об'єм похилого паралелепіпеда" (Варіант 1)

268. В основі похилого паралелепіпеда лежить паралелограм, сторони якого 4 см і 9 см, а гострий кут — 30°. Бічне ребро паралелепіпеда утворює з площиною основи кут 45° і дорівнює 6 см. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

269. Бічне ребро похилого паралелепіпеда дорівнює 9 см. Переріз паралелепіпеда площиною, перпендикулярною бічному ребру — прямокутник, сторони якого 6 см і 3 см. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

270. В основі похилого паралелепіпеда лежить квадрат зі стороною 3 см. Бічне ребро паралелепіпеда дорівнює 4 см і утворює з суміжними сторонами основи, які перетинає, рівні кути по 60°. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

271. В основі похилого паралелепіпеда лежить прямокутник зі сторонами 2 см і 3 см, а бічне ребро паралелепіпеда дорівнює 7 см. Дві суміжні бічні грані утворюють з площиною основи кути 60° і 45°. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

272. В основі похилого паралелепіпеда лежить квадрат зі стороною 4 см. Дві його протилежні грані — також квадрати, а дві інші — ромби з гострим кутом 60°. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

273. В основі похилого паралелепіпеда лежить ромб зі стороною a і гострим кутом . Бічне ребро, що виходить з вершини гострого кута ромба, дорівнює b і утворює зі сторонами ромба, які перетинає, рівні гострі кути . Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

274. Бічне ребро похилого паралелепіпеда знаходиться на відстані т від паралельного йому діагонального перерізу. Знайти об'єм паралелепіпеда, якщо площа цього діагонального перерізу дорівнює Q. Ілюстрація...