Задачі на тему: "Об'єми подібних тіл" (Варіант 1)

345. Ребро куба зменшили у 4 рази. У скільки разів зменшився об'єм куба? Ілюстрація...

346. Із скількох кубів з ребром 2 см можна скласти куб з ребром 8 см? Ілюстрація...

347. Ребро одного куба дорівнює діагоналі грані другого куба. Знайти відношення об'ємів цих кубів. Ілюстрація...

348. Висота піраміди дорівнює 7 см. На відстані 5 см від основи піраміди проведено паралельний їй переріз, площа якого 8 см2. Знайти об'єм піраміди. Ілюстрація...

349. Об'єм піраміди дорівнює V. її висота поділена у відношенні 2:3, рахуючи від вершини піраміди, і через точку поділу проведено переріз, паралельний основі. Знайти об'єм зрізаної піраміди, що утворилась. Ілюстрація...

350. Висоту піраміди поділено на три рівні частини і через точки поділу проведено площини, паралельні основі піраміди. Знайти відношення об'ємів частин, на які розбивають піраміду ці площини. Ілюстрація...

351. У двох правильних трикутних пірамідах бічні ребра утворюють з площиною основи кут 45°. Сторона основи першої піраміди дорівнює висоті другої. Знайти відношення об'ємів пірамід. Ілюстрація...