Задачі на тему: "Об'єм циліндра" (Варіант 1)

352. Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а висота — 6 см. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

353. Висота циліндра дорівнює 4 см, а діагональ осьового перерізу утворює з площиною основи кут 30°. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

354. Осьовий переріз циліндра — квадрат з діагоналлю d. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

355. Висота циліндра дорівнює H, а площа його осьового перерізу дорівнює Q. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

356. Радіус основи одного циліндра у 4 рази більший за радіус основи другого, а висота першого циліндра у 4 рази менша від висоти другого. Знайти відношення об'ємів циліндрів. Ілюстрація...

357. Розгортка бічної поверхні циліндра — квадрат зі стороною m. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

358. Паралельно осі циліндра проведено переріз, який відтинає від кола основи дугу 120° і віддалений від осі циліндра на 3 см. Знайти об'єм циліндра, якщо діагональ отриманого перерізу дорівнює 12 см. Ілюстрація...

359. Через одну твірну циліндра проведено два перерізи, кут між якими дорівнює 120°, а площі отриманих перерізів дорівнюють по 48 см2. Знайти об'єм циліндра, якщо його висота дорівнює 8 см. Ілюстрація...

360. У нижній основі циліндра проведено хорду, яку видно з центра цієї основи під кутом . Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з серединою цієї хорди, дорівнює l і утворює з площиною нижньої основи кут . Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

361. В циліндрі паралельно його осі проведено переріз, який перетинає нижню основу циліндра по хорді, яка стягує дугу . Діагональ перерізу дорівнює d і утворює з площиною основи кут . Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

362. Периметр осьового перерізу циліндра дорівнює Р, а кут між діагоналями перерізу, який лежить проти твірної, дорівнює . Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

363. Паралельно осі циліндра проведено переріз, площа якого дорівнює S, а діагональ утворює з площиною основи кут . Переріз перетинає нижню основу циліндра по хорді, яку видно з центра верхньої основи під кутом . Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

364. Об'єм циліндра дорівнює V. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи, утворює з площиною нижньої основи кут . Знайти площу осьового перерізу циліндра. Ілюстрація...

365. Об'єм циліндра дорівнює V, а площа його осьового перерізу — S. Знайти радіус основи циліндра та його висоту. Ілюстрація...