Задачі на тему: "Об'єм зрізаного конуса" (Варіант 1)

378. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 8 см і 6 см, а його висота — 3 см. Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...

379. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 12 см і 2 см, а його твірна — 13 см. Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...

380. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють R і r (R > r), а твірна утворює з площиною більшої основи кут . Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...

381. У зрізаному конусі відношення радіусів основ дорівнює 2, а твірна довжиною 8 см утворює з площиною більшої основи кут 60°. Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...

382. Через середину висоти конуса проведено площину, паралельну основі. Знайти об'єм утвореного зрізаного конуса, якщо об'єм повного конуса дорівнює V. Ілюстрація...

383. Діагоналі осьового перерізу зрізаного конуса діляться точкою перетину на відрізки довжиною 5,1 см і 11,9 см, а його твірна дорівнює 10 см. Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...