Задачі на тему: "Об'єм кулі. Об'єм кульового сегмента і кульового сектора" (Варіант 1)

384. Радіус кулі дорівнює 6 см. Знайти її об'єм. Ілюстрація...

385. Радіуси двох куль відносяться як 3 : 4. Знайти відношення їх об'ємів. Ілюстрація...

386. У скільки разів треба зменшити радіус кулі, щоб її об'єм зменшився у 5 разів? Ілюстрація...

387. Дві кулі, радіуси яких 5 см і 7 см, мають спільний центр. Знайти об'єм тіла, яке міститься між поверхнями цих куль. Ілюстрація...

388. Радіус основи циліндра дорівнює 6 см, а його висота — 4 см. Знайти радіус кулі, яка рівновелика цьому циліндру. Ілюстрація...

389. На відстані 3 см від центра кулі проведено переріз. Знайти довжину лінії перетину площини перерізу і поверхні кулі, якщо об'єм кулі дорівнює — 500/3 см3. Ілюстрація...

390. Через кінець радіуса кулі проведено переріз, який утворює з цим радіусом кут . Знайти об'єм кулі, якщо площа перерізу дорівнює S. Ілюстрація...

391. Вершини рівностороннього трикутника зі стороною а лежать на поверхні кулі, об'єм якої дорівнює V. Знайти відстань від центра кулі до площини трикутника. Ілюстрація...

392. Діагоналі ромба дорівнюють а і b. Куля дотикається всіх сторін ромба. Знайти об'єм кулі, якщо відстань від її центра до площини ромба дорівнює т. Ілюстрація...

393. Знайти об'єм кульового сегмента, якщо радіус кулі дорівнює 4 см, а висота кульового сегмента — 3 см. Ілюстрація...

394. Знайти об'єм меншого кульового сегмента, якщо радіус кола його основи дорівнює 8 см, а радіус кулі — 10 см. Ілюстрація...

395. Знайти об'єм кульового сектора, якщо радіус кулі дорівнює 4 см, а висота відповідного кульового сегмента — 6 см. Ілюстрація...

396. Радіус кулі дорівнює 12 см. Знайти об'єм кульового сектора цієї кулі, якщо дуга в його осьовому перерізі містить 90°. Ілюстрація...