Задачі на тему: "Площа бічної поверхні циліндра" (Варіант 1)

397. Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а його висота — 3 см. Знайти площу бічної поверхні циліндра. Ілюстрація...

398. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 60°. Знайти площу бічної поверхні циліндра. Ілюстрація...

399. В циліндрі паралельно його осі проведено переріз, який відтинає від кола основи дугу у 30°. У якому відношенні ця площина ділить бічну поверхню циліндра? Ілюстрація...

400. Одна із сторін прямокутника дорівнює 2 см, а його діагональ утворює з цією стороною кут 60°. Прямокутник обертається спочатку навколо однієї сторони, а потім — навколо другої. Знайти відношення площ бічних поверхонь отриманих циліндрів. Чи є в умові задачі зайві дані? Ілюстрація...

401. Об'єм циліндра чисельно дорівнює площі його бічної поверхні. Знайти радіус основи циліндра. Ілюстрація...

402. Осьовий переріз циліндра має площу S. Знайти площу бічної поверхні циліндра. Ілюстрація...

403. Висота одного циліндра у 3 рази більша за висоту другого, а бічні поверхні циліндрів рівні. Знайти відношення радіусів основ цих циліндрів. Ілюстрація...

404. Радіус основи циліндра у 4 рази менший від його висоти, а площа бічної поверхні циліндра дорівнює 288 см2. Знайти висоту циліндра та радіус його основи. Ілюстрація...

405. В циліндрі паралельно його осі проведено переріз, який є квадратом зі стороною 4 см і відтинає від кола основи дугу у 60°. Знайти площу повної поверхні циліндра. Ілюстрація...

406. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 12 см2, а його об'єм — 18 см3. Знайти висоту циліндра. Ілюстрація...

407. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 15 см, а площа повної поверхні циліндра у два рази більша за площу його бічної поверхні. Знайти площу повної поверхні циліндра. Ілюстрація...

408. Прямокутник ABCD є розгорткою бічної поверхні циліндра, АС = 8 см, кут ACD= 30°. Знайти площу повної поверхні циліндра, якщо менша сторона прямокутника ABCD — висота циліндра. Ілюстрація...

409. Паралельно осі циліндра проведено переріз, який відтинає від кола основи дугу, градусна міра якої дорівнює 120°. Площа перерізу дорівнює 16 см2, а діагональ перерізу утворює з площиною основи кут 60°. Знайти площу повної поверхні циліндра. Ілюстрація...

410. В нижній основі циліндра проведено хорду, яку видно з центра цієї основи під кутом . Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з серединою цієї хорди, дорівнює l і утворює з площиною основи кут . Знайти площу бічної поверхні циліндра. Ілюстрація...

411. Відрізок, кінці якого лежать на колах різних основ циліндра, утворює з площиною основи кут 60° і віддалений від осі циліндра на 15 см. Знайти площу бічної поверхні циліндра, якщо його висота дорівнює 16 см. Ілюстрація...

412. Об'єм циліндра дорівнює V, а відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи, утворює з площиною основи кут . Знайти площу повної поверхні циліндра. Ілюстрація...

413. Через одну твірну циліндра проведено два перерізи, кут між якими 30°, а площі перерізів — 3 см2 і 2 см2. Знайти площу бічної поверхні циліндра. Ілюстрація...