Задачі на тему: "Похила призма" (Варіант 1)

40. Бічне ребро похилої призми дорівнює 12 см і утворює з площиною основи кут 30°. Знайти довжину висоти призми. Ілюстрація...

41. В основі призми лежить трапеція. Через середини непаралельних сторін верхньої та нижньої основ призми проведено площину. Площа частини цієї площини, що міститься в середині призми, дорівнює 24 см2, а площа грані, що містить більшу основу трапеції, — 36 см2. Знайти площу грані призми, що містить меншу основу трапеції. Ілюстрація...

42. В основі похилої призми АВСА1В1С1 лежить рівнобедрений трикутник ABC, АВ = АС = 10 см, ВС = 16 см. Бічне ребро призми АА1 утворює з площиною основи кут 30°, а вершина А1 верхньої основи проектується у середину відрізка ВС. Знайти площу грані ВВ1С1С. Ілюстрація...

43. Відстані між бічними ребрами похилої трикутної призми дорівнюють 4 см, 5 см і 7 см, а площа її бічної поверхні — 48 см2. Знайти довжину бічного ребра призми. Ілюстрація...

44. У похилій трикутній призмі дві бічні грані взаємно перпендикулярні. їх спільне бічне ребро дорівнює 12 см і віддалене від двох інших бічних ребер на 8 см і 15 см. Знайти площу бічної поверхні призми. Ілюстрація...

45. В основі призми лежить правильний трикутник із стороною 6 см. Одна з бічних граней — квадрат, а дві інші — паралелограми з гострим кутом 30°. Знайти площу повної поверхні призми. Ілюстрація...

46. Кожне ребро похилої трикутної призми дорівнює 8 см, а одне з бічних ребер утворює з суміжними сторонами основи кути по 45°. Знайти площу повної поверхні призми. Ілюстрація...

47. В основі призми лежить прямокутник із сторонами 6 см і 8 см. Дві бічні грані, що містять менші сторони основи, перпендикулярні площині основи, а дві інші утворюють з нею кут 30°. Знайти бічне ребро призми, якщо площа її повної поверхні дорівнює 316 см2. Ілюстрація...