Задачі на тему: "Площа бічної поверхні конуса" (Варіант 1)

414. Радіус основи конуса дорівнює 4 см, а його твірна — 5 см. Знайти площу бічної поверхні конуса. Ілюстрація...

415. Радіус основи конуса дорівнює 5 см, а його висота — 12 см. Знайти площу бічної поверхні конуса. Ілюстрація...

416. Осьовий переріз конуса — рівнобедрений прямокутний трикутник з висотою, проведеною до основи, рівною 10 см. Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

417. Висота конуса дорівнює Н, а кут при вершині осьового перерізу дорівнює 2. Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

418. Площа основи конуса дорівнює 36 см2, а площа його повної поверхні — 96 см2. Знайти об'єм конуса. Ілюстрація...

419. Площа повної поверхні конуса дорівнює 200 см2, а його твірна — 17 см. Знайти об'єм конуса. Ілюстрація...

420. Площа бічної поверхні конуса дорівнює 32 см2, а його висота — 4 см. Знайти кут нахилу твірної конуса до площини його основи. Ілюстрація...

421. Радіус основи циліндра у два рази менший від радіуса основи конуса, а твірна конуса у три рази менша від твірної циліндра. Знайти відношення площ бічних поверхонь конуса й циліндра. Ілюстрація...

422. Осьовий переріз конуса — прямокутний трикутник, площа якого дорівнює S. Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

423. очка М ділить висоту конуса у відношенні 3 : 2, рахуючи від вершини конуса. Через цю точку проведено площину, паралельну основі конуса. Знайти відношення площ бічних поверхонь тіл, на які ця площина розбиває конус. Ілюстрація...

424. Паралельно основі конуса проведено площину, яка ділить його на дві частини, причому площа бічної поверхні конуса, який відсікається площиною, втричі менша від площі бічної поверхні всього конуса. В якому відношенні, рахуючи від вершини, ця площина ділить висоту конуса? Ілюстрація...

425. Твірна конуса утворює з площиною основи кут , a площа осьового перерізу конуса дорівнює S. Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

426. Осьовий переріз конуса — прямокутний трикутник. Знайти відношення площі повної поверхні конуса до площі його бічної поверхні. Ілюстрація...

427. Розгортка бічної поверхні конуса — сектор, кут якого дорівнює 120°. Знайти площу повної поверхні конуса, якщо периметр його осьового перерізу дорівнює 24 см. Ілюстрація...

428. Твірна конуса у два рази більша за радіус його основи. Довести, що розгортка бічної поверхні конуса — півкруг. Ілюстрація...

429. В основі конуса проведено хорду довжиною а, яку видно з центра основи під кутом , а з вершини конуса — під кутом . Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

430. Через дві твірні конуса, кут між якими дорівнює , проведено переріз, який утворює з площиною основи конуса кут . Знайти площу повної поверхні конуса, якщо його висота дорівнює Н. Ілюстрація...

431. Через дві твірні конуса, кут між я??ими дорівнює , проведено переріз, площа якого дорівнює Q і який утворює з площиною основи кут . Знайти площу бічної поверхні конуса. Ілюстрація...