Задачі на тему: "Площа бічної поверхні зрізаного конуса" (Варіант 1)

432. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 8 см і 9 см, а його твірна — 5 см. Знайти площу бічної поверхні зрізаного конуса. Ілюстрація...

433. Висота зрізаного конуса дорівнює 3 см, а радіуси основ — 8 см і 12 см. Знайти радіус основи циліндра, твірна якого дорівнює твірній зрізаного конуса, а площа повної поверхні циліндра дорівнює площі бічної поверхні зрізаного конуса. Ілюстрація...

434. Твірна зрізаного конуса дорівнює 6 см і утворює з площиною більшої основи кут 60°. Знайти площу бічної поверхні зрізаного конуса, якщо його твірна дорівнює діаметру меншої основи. Ілюстрація...

435. Площа бічної поверхні зрізаного конуса дорівнює S, а площі основ — М і N. Знайти площу осьового перерізу зрізаного конуса. Ілюстрація...

436. Висота зрізаного конуса дорівнює 6 см і утворює з твірною кут 30°. Діагональ осьового перерізу зрізаного конуса перпендикулярна твірній, яка лежить у площині цього осьового перерізу. Знайти площу бічної поверхні зрізаного конуса. Ілюстрація...

437. Діагоналі осьового перерізу зрізаного конуса перпендикулярні, а його твірна l утворює з площиною більшої основи кут . Знайти площу бічної поверхні зрізаного конуса. Ілюстрація...