Задачі на тему: "Площа сфери" (Варіант 1)

438. Радіус сфери дорівнює 4 см. Знайти площу її поверхні. Ілюстрація...

439. Площа великого круга кулі дорівнює S. Знайти площу поверхні цієї кулі. Ілюстрація...

440. Радіус кулі збільшили у 3 рази. Як при цьому змінилася площа її поверхні? Ілюстрація...

441. Об'єм кулі зменшився у 64 рази. У скільки разів зменшилась площа її поверхні? Ілюстрація...

442. Знайти радіус кулі, якщо її об'єм і площа поверхні виражаються одним і тим самим числом. Ілюстрація...

443. Гіпотенуза і катети прямокутного трикутника є діаметрами трьох куль. Знайти площу поверхні більшої кулі, якщо площі поверхонь менших дорівнюють S1 і S2. Ілюстрація...

444. На відстані 5 см від центра кулі проведено переріз, площа якого дорівнює 144 см2. Знайти площу поверхні кулі. Ілюстрація...

445. На відстані 8 см від центра кулі проведено переріз, площа якого дорівнює 225 см2. Знайти площу сферичної поверхні меншого з кульових сегментів, що утворились. Ілюстрація...

446. Радіуси основ кульового поясу дорівнюють 6 см і 8 см, а радіус кулі — 10 см. Знайти площу сферичної поверхні кульового поясу, якщо паралельні площини, що перетинають кулю, розміщені: 1) по один бік від центра кулі; 2) по різні боки від центра кулі. Ілюстрація...

447. Радіус кулі дорівнює 4 см. Площина перетинає діаметр кулі під кутом 30° і ділить його у відношенні 1 : 3. Знайти площі сферичної поверхні частин, на які при цьому ділиться поверхня кулі. Ілюстрація...