Задачі на тему: "Паралелепіпед" (Варіант 1)

61. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 см і 6 см, а діагональ — см. Знайти площу повної поверхні паралелепіпеда. Ілюстрація...

62. В основі прямокутного паралелепіпеда лежить квадрат. Діагональ паралелепіпеда дорівнює 15 см, а діагональ бічної грані — 12 см. Знайти висоту паралелепіпеда, якщо площа його бічної поверхні дорівнює 108 см2. Ілюстрація...

63. Знайти лінійні розміри прямокутного паралелепіпеда, якщо сума довжин усіх його ребер дорівнює 180 см, а лінійні розміри відносяться як 4 : 5 : 6. Ілюстрація...

64. Знайти площу повної поверхні прямокутного паралелепіпеда, якщо його діагональ більша за лінійні розміри на 10 см, 9 см і 1 см відповідно. Ілюстрація...

65. В основі прямокутного паралелепіпеда лежить квадрат. Знайти висоту паралелепіпеда, якщо площа його повної поверхні дорівнює 160 см2, а площа бічної поверхні — 128 см2. Ілюстрація...

66. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда відносяться як 3 : 5, а діагоналі бічних граней дорівнюють 10 см і 2 см. Знайти довжини ребер паралелепіпеда. Ілюстрація...

67. В прямокутному паралелепіпеді діагональ d утворює з площиною основи кут , а з площиною бічної грані кут . Знайти площу бічної поверхні паралелепіпеда. Ілюстрація...

68. Основа прямого паралелепіпеда — ромб зі стороною 16 см і гострим кутом 60°. Знайти довжину більшої діагоналі паралелепіпеда, якщо його висота дорівнює 30 см. Ілюстрація...

69. У прямому паралелепіпеді сторони основи дорівнюють 4 см і 8 см, а кут між ними 60°. Більша діагональ основи дорівнює меншій діагоналі паралелепіпеда. Знайти площу бічної поверхні паралелепіпеда. Ілюстрація...

70. В основі прямого паралелепіпеда лежить ромб. Знайти площу бічної поверхні паралелепіпеда, якщо площі його діагональних перерізів дорівнюють 6 см2 і 8 см2. Ілюстрація...

71. В основі паралелепіпеда лежить ромб з гострим кутом 60°. Бічне ребро, яке виходить з вершини гострого кута, утворює з сторонами цього кута кути по 45°. Знайти висоту паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює 6 см. Ілюстрація...

72. В основі паралелепіпеда лежить квадрат. Одна з вершин його верхньої основи однаково віддалена від вершин нижньої основи. Знайти висоту паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює 7,5 см, а сторона основи — 6 см. Ілюстрація...

73. В основі паралелепіпеда лежить ромб зі стороною 6 см. Діагональний переріз, що містить більшу діагональ основи, перпендикулярний площині основи і має площу 72 см2. Знайти меншу діагональ основи, якщо бічне ребро паралелепіпеда дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 60°. Ілюстрація...