Задачі на тему: "Перерізи піраміди" (Варіант 2)

126. У площині основи піраміди SABC взято точку K. Через неї проведено пряму, яка перетинає грань ASC в точці Р. Зробити у зошиті паралельну проекцію і побудувати точку перетину прямої ще з однією гранню піраміди. Ілюстрація...

127. Точки М і N належать бічним ребрам SA і SC піраміди SABCDE. Зробити у зошиті паралельну проекцію і побудувати точку перетину прямої MN з площиною ABC. Ілюстрація...

128. Побудувати переріз трикутної піраміди SABC площиною, яка проходить через вершину С, точку на ребрі SB і паралельну прямій АВ. Ілюстрація...

129. SABC — трикутна піраміда. Зробити у зошиті паралельну проекцію і побудувати переріз піраміди площиною, яка проходить через точку Р на ребрі SB і паралельна прямим ВС і SA. Ілюстрація...

130. Побудувати переріз трикутної піраміди SABC площиною, яка проходить через точки Т, F і Е, які належать ребрам SA, АВ і ВС відповідно. Ілюстрація...

131. Висота піраміди дорівнює Н. На якій відстані від вершини піраміди треба провести переріз, паралельний основі, щоб площа перерізу становила 1/3 площі основи? Ілюстрація...

132. У правильній трикутній піраміді через точку, яка ділить бічне ребро піраміди у відношенні 3 : 5, рахуючи від вершини, проведено переріз, паралельний основі. Знайти сторони трикутника, який лежить у перерізі, якщо площа основи дорівнює 128 см2. Ілюстрація...

133. В основі правильної піраміди SABC лежить трикутник зі стороною b. Двогранний кут при основі піраміди дорівнює . Знайти площу перерізу піраміди площиною, яка проходить через середини сторін АВ і ВС основи паралельно грані ASC. Ілюстрація...

134. У правильній шестикутній піраміді радіус кола, описаного навколо основи, дорівнює 6 см, а бічне ребро — 8 см. Знайти площу перерізу, який проходить через середини двох суміжних бічних ребер піраміди паралельно її висоті. Ілюстрація...