Задачі на тему: "Правильні многогранники" (Варіант 2)

141. Скільки тригранних кутів має додекаедр? Ілюстрація...

142. Знайти суму плоских кутів при всіх вершинах додекаедра. Ілюстрація...

143. Площа повної поверхні октаедра дорівнює 240 см2. Знайти площу однієї його грані. Ілюстрація...

144. Довжина ребра ікосаедра дорівнює 8 см. Знайти площу його повної поверхні. Ілюстрація...

145. Знайти площу повної поверхні правильного тетраедра, якщо радіус кола, описаного навколо його грані, дорівнює R. Ілюстрація...

146. Довести, що центри граней октаедра — вершини куба. Знайти ребро куба, якщо ребро октаедра дорівнює 6 см. Ілюстрація...