Задачі на тему: "Многогранники. Призма." (Варіант 2)

17. Намалюйте многогранник, у якого 8 вершин і 6 граней. Ілюстрація...

18. Намалюйте многогранник, у якого 4 вершини і 4 грані. Ілюстрація...

19. Чи існує призма, в якої тільки одна грань перпендикулярна площині основи? Ілюстрація...

20. Який многокутник лежить в основі призми, яка має: 1) 9 ребер; 2) 36 ребер; 3) k ребер? Ілюстрація...

21. Чи існує призма, яка має 22 ребра? Ілюстрація...