Задачі на тему: "Зрізаний конус" (Варіант 2)

191. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 8 см і 4 см, а твірна утворює з площиною більшої основи кут 60°. Знайти висоту зрізаного конуса та його твірну. Ілюстрація...

192. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 14 см і 22 см, а твірна — 17 см. Знайти площу осьового перерізу конуса. Ілюстрація...

193. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 9 см і 21 см, а відношення його твірної до висоти дорівнює 2,6. Знайти площу осьового перерізу зрізаного конуса. Ілюстрація...

194. Площі основ зрізаного конуса дорівнюють 12 см2 і 24 см2. Через точку, яка ділить його висоту у відношенні 1 : 3, рахуючи від меншої основи, проведено переріз, паралельний основам. Знайти площу цього перерізу. Ілюстрація...

195. У зрізаному конусі твірна дорівнює 8 см і утворює з площиною більшої основи кут 30°. Діагональ осьового перерізу перпендикулярна до твірної, через яку проходить даний переріз. Знайти радіуси основ зрізаного конуса. Ілюстрація...

196. Твірна зрізаного конуса дорівнює 4 см і утворює з площиною більшої основи кут 60°. Знайти радіуси основ зрізаного конуса, якщо діагональ його осьового перерізу дорівнює 2 см. Ілюстрація...

197. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 6 см і 14 см, а його твірна дорівнює радіусу однієї з основ. Знайти площу осьового перерізу зрізаного конуса. Ілюстрація...

198. Твірна зрізаного конуса утворює з площиною більшої основи кут , а різниця радіусів основ зрізаного конуса дорівнює . Знайти радіуси основ та площу осьового перерізу зрізаного конуса, якщо діагональ осьового перерізу утворює з площиною меншої основи кут . Ілюстрація...

199. У зрізаному конусі проведено осьовий переріз CC1D1D і по різні боки від нього на основах конуса вибрано точки А і В. Зробити у зошиті паралельну і побудувати точку перетину прямої АВ з площиною CC1D1. Ілюстрація...