Задачі на тему: "Вписана і описана піраміди" (Варіант 2)

200. В конус вписана піраміда, в основі якої лежить гострокутний трикутник. Де знаходиться основа висоти конуса по відношенню до трикутника основи піраміди? Ілюстрація...

201. Чи можна навколо конуса описати піраміду, в основі якої лежить рівнобічна трапеція, бічна сторона якої дорівнює середній лінії? Ілюстрація...

202. Кути основи чотирикутної піраміди у порядку слідування відносяться як 2 : 5 : 7 : 3. Чи можна описати конус навколо цієї піраміди? У випадку позитивної відповіді вказати, де має знаходитись основа висоти піраміди. Ілюстрація...

203. В основі піраміди лежить прямокутник, одна з сторін якого дорівнює 18 см і утворює з діагоналлю кут 60°. Усі бічні ребра піраміди дорівнюють 30 см. Знайти площу осьового перерізу конуса, описаного навколо піраміди. Ілюстрація...

204. В основі піраміди лежить трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см, а двогранні кути при основі піраміди дорівнюють 30°. Знайти площу осьового перерізу конуса, вписаного у піраміду. Ілюстрація...

205. Висота конуса дорівнює 4 см, а радіус основи — 6 см. Навколо конуса описано чотирикутну піраміду, в основі якої лежить рівнобічна трапеція з бічною стороною 15 см. Знайти площу бічної поверхні піраміди. Ілюстрація...

206. В основі трикутної піраміди лежить рівнобедрений трикутник, площа якого дорівнює см2, а кут при вершині — 120°. Знайти висоту конуса, вписаного у піраміду, якщо твірна конуса дорівнює 9 см. Ілюстрація...

207. Площа осьового перерізу зрізаного конуса, описаного навколо зрізаної чотирикутної піраміди, дорівнює 5 см2. Основи піраміди — квадрати зі сторонами 4 см і 6 см. Знайти твірну зрізаного конуса. Ілюстрація...

208. В основі піраміди лежить прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює с, а гострий кут — . Бічні грані піраміди утворюють з площиною основи кут . Знайти площу осьового перерізу конуса, вписаного у цю піраміду. Ілюстрація...