Задачі на тему: "Об'єм похилого паралелепіпеда" (Варіант 2)

268. В основі похилого паралелепіпеда лежить ромб, більша діагональ якого дорівнює 8 см, а гострий кут — 60°. Бічне ребро паралелепіпеда дорівнює 12 см і утворює з площиною основи кут 30°. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

269. Бічне ребро похилого паралелепіпеда дорівнює 8 см. Переріз паралелепіпеда площиною, перпендикулярною бічному ребру, — паралелограм, сторони якого 2 см і 3 см, а гострий кут — 45°. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

270. В основі похилого паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 лежить ромб ABCD, АВ = 8 см, ABC = 60°. Бічне ребро ВВ1 дорівнює 8 см і утворює зі сторонами АВ і ВС ромба рівні кути по 45°. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

271. В основі похилого паралелепіпеда лежить прямокутник зі сторонами 3 см і 4 см, бічне ребро паралелепіпеда дорівнює 2 см, а бічні грані утворюють з площиною основи кути 60° і 45°. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

272. В основі похилого паралелепіпеда лежить прямокутник зі сторонами 5 см і 8 см. Дві його бічні грані — також прямокутники з сторонами 5 см і 4 см, а гострий кут двох інших граней дорівнює 45°. Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

273. В основі похилого паралелепіпеда лежить квадрат зі стороною а. Одне з бічних ребер паралелепіпеда дорівнює b і утворює зі сторонами основи, які перетинає, рівні кути . Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...

274. Відстань між бічним ребром АА1 і діагоналлю B1D похилого паралелепіпеда ABCDA1B1C1D1 дорівнює l. Чотирикутник АВ1C1D — ромб зі стороною а і кутом . Знайти об'єм паралелепіпеда. Ілюстрація...