Задачі на тему: "Об'єм похилої призми" (Варіант 2)

298. В основі похилої призми лежить трикутник зі сторонами 4 см, 13 см і 15 см. Бічне ребро призми дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 45°. Знайти об'єм призми. Ілюстрація...

299. В основі похилої призми лежить правильний трикутник. Висота призми дорівнює h. Одна з вершин верхньої основи ортогонально проектується в центр нижньої основи, а бічне ребро призми утворює з її висотою кут . Знайти об'єм призми. Ілюстрація...

300. В основі похилої призми лежить квадрат. Дві бічні грані перпендикулярні площині основи, а дві інші мають площу 36 см2. Бічні ребра призми рівні ребрам основи і утворюють з площиною основи кут 30°. Знайти об'єм призми. Ілюстрація...

301. В основі похилої призми лежить рівнобедрений трикутник з основою 6 см. Бічне ребро призми дорівнює 9 см, а кут між бічними гранями, що містять рівні сторони основи, дорівнює 120°. Знайти об'єм призми. Ілюстрація...

302. В основі похилої призми лежить трапеція, площі паралельних бічних граней дорівнюють S1 і S2, a відстань між ними — l. Знайти об'єм призми. Ілюстрація...

303. В основі призми лежить рівнобедрений прямокутний трикутник. Бічна грань, яка проходить через один з катетів основи, — квадрат зі стороною 4 см, і утворює з площиною основи кут 60°. Знайти об'єм призми. Ілюстрація...