Задачі на тему: "Рівновеликі тіла" (Варіант 2)

340. Основи призми — трапеції. Довести, що площина, яка проходить через середини основ трапецій, розбиває її на дві рівновеликі призми. Ілюстрація...

341. Дано паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Довести, що площина ABC1D1 розбиває його на дві рівновеликі трикутні призми. Ілюстрація...

342. В основі піраміди лежить паралелограм. Довести, що площина, яка проходить через вершину піраміди та середини двох паралельних сторін основи, розбиває піраміду на дві рівновеликі частини. Ілюстрація...

343. Чи рівновеликі дві піраміди, якщо їх висоти рівні, а основи — трикутники з відповідно рівними сторонами? Ілюстрація...

344. Сторона основи правильної трикутної призми дорівнює а, а діагональ бічної грані утворює з висотою призми кут . Знайти площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює b і яка рівновелика даній призмі. Ілюстрація...