Задачі на тему: "Об'єми подібних тіл" (Варіант 2)

345. Ребро куба збільшили у 3 рази. У скільки разів збільшився об'єм куба? Ілюстрація...

346. Із скількох кубів з ребром 3 см можна скласти куб з ребром 9 см? Ілюстрація...

347. Ребро одного куба дорівнює діагоналі другого куба. Знайти відношення об'ємів цих кубів. Ілюстрація...

348. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 10 см, а бічне ребро — 15 см. Через точку, яка ділить бічне ребро у відношенні 2 : 3, рахуючи від вершини піраміди, проведено переріз А1В1С1, паралельний основі піраміди. Знайти об'єм піраміди SА1В1С1. Ілюстрація...

349. Площа основи піраміди дорівнює S, а її висота Н поділена у відношенні 1 : 2, рахуючи від вершини піраміди, і через точку поділу проведено переріз, паралельний основі. Знайти об'єм зрізаної піраміди, що утворилась. Ілюстрація...

350. Висоту піраміди поділено на чотири рівні частини і через точки поділу проведено площини, паралельні основі піраміди. Знайти відношення об'ємів частин, на які розбивають піраміду ці площини. Ілюстрація...

351. У двох правильних чотирикутних пірамідах двогранні кути при основі дорівнюють 60°. Бічне ребро першої піраміди дорівнює висоті другої. Знайти відношення об'ємів пірамід. Ілюстрація...