Задачі на тему: "Об'єм циліндра" (Варіант 2)

352. Радіус основи циліндра дорівнює 6 см, а висота — 3 см. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

353. Радіус основи циліндра дорівнює 3 см, а діагональ осьового перерізу утворює з площиною основи кут 60°. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

354. Осьовий переріз циліндра — квадрат, площа якого дорівнює Q. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

355. Радіус основи циліндра дорівнює R, а площа його осьового перерізу дорівнює S. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

356. Радіус основи першого циліндра у 2 рази більший за радіус основи другого, а висота першого циліндра у З рази менша від висоти другого. Знайти відношення об'ємів циліндрів. Ілюстрація...

357. Розгортка бічної поверхні циліндра — квадрат з діагоналлю d. Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

358. Паралельно осі циліндра проведено переріз, який знаходиться на відстані 4 см від його осі. Діагональ отриманого перерізу дорівнює 10 см. Знайти об'єм циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 12 см. Ілюстрація...

359. Через одну твірну циліндра проведено два перерізи, кут між якими дорівнює 60°, а площі отриманих перерізів дорівнюють по 42 см2. Знайти об'єм циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 2 см. Ілюстрація...

360. В основі циліндра проведено хорду, яку видно з центра цієї основи під кутом і яка знаходиться на відстані d від центра цієї основи. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи, утворює з площиною нижньої основи кут . Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

361. В циліндрі паралельно його осі проведено переріз, який перетинає нижню основу циліндра по хорді довжиною l, яку видно з центра цієї основи під кутом , а з центра верхньої основи під кутом . Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

362. Периметр осьового перерізу циліндра дорівнює Р, а його діагональ утворює з площиною основи кут . Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

363. Паралельно осі циліндра проведено переріз, площа якого дорівнює Q, а кут між його діагоналями — . Переріз перетинає нижню основу по хорді, яку видно з центра верхньої основи під кутом . Знайти об'єм циліндра. Ілюстрація...

364. Об'єм циліндра дорівнює V, а діагональ осьового перерізу утворює з площиною основи кут . Знайти площу осьового перерізу циліндра. Ілюстрація...

365. Об'єм циліндра дорівнює V, а площа його осьового перерізу вдвічі менша за площу основи. Знайти радіус основи циліндра та його висоту. Ілюстрація...