Задачі на тему: "Об'єм зрізаного конуса" (Варіант 2)

378. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 5 см і 7 см, а його висота — 4 см. Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...

379. У зрізаному конусі твірна дорівнює 5 см, висота — З см, а один з радіусів основ — 7 см. Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...

380. Радіус більшої основи зрізаного конуса дорівнює R, а його твірна дорівнює l і утворює з площиною більшої основи кут . Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...

381. Радіуси основ зрізаного конуса відносяться як 3 : 7, а висота довжиною 8 см утворює з твірною кут 60°. Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...

382. Через точку, що ділить висоту конуса у відношенні 3 : 1, рахуючи від вершини, проведено переріз, паралельний основі. Знайти об'єм конуса, якщо об'єм зрізаного конуса, що утворився, дорівнює V. Ілюстрація...

383. У зрізаному конусі діагоналі осьового перерізу взаємно перпендикулярні, а його твірна дорівнює 4 см і утворює з площиною основи кут 60°. Знайти об'єм зрізаного конуса. Ілюстрація...