Задачі на тему: "Об'єм кулі. Об'єм кульового сегмента і кульового сектора" (Варіант 2)

384. Радіус кулі дорівнює 4 см. Знайти її об'єм. Ілюстрація...

385. Об'єми двох куль відносяться як 8 : 27 Знайти відношення їх радіусів. Ілюстрація...

386. У скільки разів треба збільшити радіус кулі, щоб її об'єм збільшився у 3 рази? Ілюстрація...

387. Дві кулі мають спільний центр. Знайти радіус більшої кулі, якщо радіус меншої кулі дорівнює 3 см, а об'єм тіла, що міститься між поверхнями цих куль, дорівнює 252 см3. Ілюстрація...

388. Радіус основи конуса дорівнює 2 см, а його висота — З см. Знайти радіус кулі, рівновеликої цьому конусу. Ілюстрація...

389. На відстані 5 см від центра кулі проведено переріз, площа якого дорівнює 144 см2. Знайти об'єм кулі. Ілюстрація...

390. Через кінець радіуса кулі проведено переріз, який утворює з цим радіусом кут . Знайти площу цього перерізу, якщо об'єм кулі дорівнює V. Ілюстрація...

391. Прямокутний трикутник, вершини якого лежать на поверхні кулі, має катет довжиною b і протилежний до нього гострий кут . Знайти відстань від центра кулі до площини трикутника, якщо об'єм кулі дорівнює V. Ілюстрація...

392. Куля, об'єм якої дорівнює V, дотикається всіх сторін рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює b, а гострий кут при основі — . Знайти відстань від центра кулі до площини трикутника. Ілюстрація...

393. Знайти об'єм кульового сегмента, якщо радіус кулі дорівнює 5 см, а висота кульового сегмента — 6 см. Ілюстрація...

394. Знайти об'єм більшого кульового сегмента, якщо радіус кола його основи дорівнює 9 см, а радіус кулі — 15 см. Ілюстрація...

395. Знайти об'єм кульового сектора, якщо радіус кулі дорівнює 6 см, а висота відповідного кульового сегмента — 2 см. Ілюстрація...

396. Радіус кулі дорівнює 6 см. Знайти об'єм кульового сектора цієї кулі, якщо дуга в його осьовому перерізі містить 60°. Ілюстрація...