Задачі на тему: "Площа бічної поверхні циліндра" (Варіант 2)

397. Радіус основи циліндра дорівнює 5 см, а висота — 6 см. Знайти площу бічної поверхні циліндра. Ілюстрація...

398. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см, а кут між діагоналями осьового перерізу, який лежить проти діаметра основи, — 120°. Знайти площу бічної поверхні циліндра. Ілюстрація...

399. В циліндрі паралельно його осі проведено переріз, який відтинає від кола основи дугу у 90°. У якому відношенні ця площина ділить бічну поверхню циліндра? Ілюстрація...

400. Прямокутник зі сторонами 4 см і 6 см обертається спочатку навколо більшої сторони, а потім — навколо меншої. Знайти відношення площ бічних поверхонь отриманих циліндрів. Чи є в умові задачі зайві дані? Ілюстрація...

401. Об'єм циліндра чисельно у 2 рази більший за площу його бічної поверхні. Знайти радіус основи циліндра. Ілюстрація...

402. Осьовий переріз циліндра — квадрат, площа якого дорівнює S. Знайти площу повної поверхні циліндра. Ілюстрація...

403. Радіус основи одного циліндра у n разів більший за радіус основи іншого циліндра, а площі бічних поверхонь цих циліндрів рівні. Знайти відношення висот цих циліндрів. Ілюстрація...

404. Площа бічної поверхні циліндра у 2 рази більша за площу його основи, а площа повної поверхні циліндра дорівнює 256 см2. Знайти радіус основи циліндра та його висоту. Ілюстрація...

405. Радіус основи циліндра дорівнює 6 см. Паралельно його осі проведено переріз, який відтинає від кола основи дугу у 90°. Знайти площу повної поверхні циліндра, якщо діагональ даного перерізу дорівнює 12 см. Ілюстрація...

406. Об'єм циліндра дорівнює 54 см3, а його висота — З см. Знайти площу бічної поверхні циліндра. Ілюстрація...

407. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 5 см, а площа бічної поверхні циліндра дорівнює площі його основи. Знайти площу повної поверхні циліндра. Ілюстрація...

408. Прямокутник ABCD є розгорткою бічної поверхні циліндра. Діагональ прямокутника дорівнює 10 см, а кут між діагоналями — 60°. Знайти площу повної поверхні циліндра, якщо більша сторона прямокутника ABCD — висота циліндра. Ілюстрація...

409. Паралельно осі циліндра проведено переріз, діагональ якого дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 60°. Знайти площу повної поверхні циліндра, якщо відстань від осі циліндра до площини перерізу дорівнює 3 см. Ілюстрація...

410. Паралельно осі циліндра проведено переріз, діагональ якого утворює з площиною основи кут . Цей переріз перетинає нижню основу по хорді, яку видно з центра цієї основи під кутом . Знайти площу бічної поверхні циліндра, якщо радіус його основи дорівнює R. Ілюстрація...

411. Точки А і В лежать на колах різних основ циліндра, а довжина відрізка АВ дорівнює 13 см. Знайти відстань від осі циліндра до відрізка АВ, якщо площа бічної поверхні циліндра дорівнює 100 см , а радіус його основи — 10 см. Ілюстрація...

412. Об'єм циліндра дорівнює V, а діагональ осьового перерізу утворює з площиною основи кут . Знайти площу повної поверхні циліндра. Ілюстрація...

413. Через три твірні циліндра проведено перерізи, площі яких дорівнюють 3 см2, 5 см2 і 7 см2. Знайти площу бічної поверхні циліндра. Ілюстрація...