Задачі на тему: "Похила призма" (Варіант 2)

40. Бічне ребро похилої призми утворює з площиною основи кут 60°, а висота призми дорівнює 6 см. Знайти довжину бічного ребра призми. Ілюстрація...

41. В основі призми лежить трапеція. Площі паралельних бічних граней дорівнюють 24 см2 і 16 см2. MN і М1N1 — середні лінії верхньої та нижньої основ призми. Знайти площу чотирикутника MM1N1N. Ілюстрація...

42. В основі похилої призми АВСА1В1С1 лежить трикутник ABC, АВ = ВС = 13 см, АС = 10 см. Бічне ребро призми ВВ1 утворює з площиною основи кут 45°, а проекція точки В1 на площину ABC — точка перетину медіан трикутника ABC. Знайти площу грані АА1С1С. Ілюстрація...

43. Відстані між бічними ребрами похилої трикутної призми дорівнюють 5 см, 5 см і 6 см. Знайти площу бічної поверхні призми, якщо її бічне ребро дорівнює 13 см. Ілюстрація...

44. У похилій трикутній призмі дві бічні грані взаємно перпендикулярні. Їх спільне бічне ребро відстоїть від двох інших бічних ребер на 5 см і 12 см. Знайти довжину бічного ребра призми, якщо площа її бічної поверхні дорівнює 240 см2. Ілюстрація...

45. В основі призми лежить квадрат зі стороною 4 см. Дві бічні грані призми — квадрати, а дві інші — ромби з гострим кутом 60°. Знайти площу повної поверхні призми. Ілюстрація...

46. В основі похилої трикутної призми лежить рівнобедрений прямокутний трикутник з гіпотенузою 6 см. Бічне ребро, що містить вершину прямого кута основи, дорівнює 4 см і утворює з катетами кути по 60°. Знайти площу повної поверхні призми. Ілюстрація...

47. В основі призми лежить квадрат зі стороною 6 см. Дві бічні грані перпендикулярні площині основи, а дві інші утворюють з нею кут 60°. Знайти площу повної поверхні призми, якщо висота призми дорівнює 8 см. Ілюстрація...