Задачі на тему: "Площа бічної поверхні конуса" (Варіант 2)

414. Радіус основи конуса дорівнює 3 см, а його твірна — 4 см. Знайти площу бічної поверхні конуса. Ілюстрація...

415. Висота конуса дорівнює 15 см, а його твірна — 17 см. Знайти площу бічної поверхні конуса. Ілюстрація...

416. Осьовий переріз конуса — рівнобедрений трикутник з основою 8 см і кутом при вершині 120°. Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

417. Твірна конуса дорівнює а і утворює з площиною основи кут . Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

418. Об'єм конуса дорівнює 18 см3, а його висота у 2 рази більша за радіус основи. Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

419. Площа повної поверхні конуса дорівнює 90 см, а його твірна більша за радіус основи на 8 см. Знайти об'єм конуса. Ілюстрація...

420. Площа повної поверхні конуса дорівнює 108 см, а його висота — 6см. Знайти кут нахилу твірної конуса до площини його основи. Ілюстрація...

421. Радіуси основ конуса і циліндра рівні, а висота циліндра у два рази менша від твірної конуса. Знайти відношення площ бічних поверхонь конуса й циліндра, Ілюстрація...

422. Осьовий переріз конуса — прямокутний трикутник, периметр якого дорівнює Р. Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

423. Точка K ділить висоту конуса у відношенні 2 : 3, рахуючи від вершини конуса. Через цю точку проведено площину, паралельну основі конуса. Знайти відношення площ бічних поверхонь тіл, на які ця площина розбиває конус. Ілюстрація...

424. Площина, паралельна основі конуса, ділить його на дві частини з рівними площами бічної поверхні. В якому відношенні, рахуючи від вершини, ця площина ділить висоту конуса? Ілюстрація...

425. Твірна конуса утворює з його висотою кут , а площа бічної поверхні конуса дорівнює S. Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

426. Осьовий переріз конуса — рівносторонній трикутник. Знайти відношення площі повної поверхні конуса до площі його бічної поверхні. Ілюстрація...

427. Розгортка бічної поверхні конуса — сектор, кут якого дорівнює 210°. Знайти площу повної поверхні конуса, якщо площа його осьового перерізу дорівнює 64 см2. Ілюстрація...

428. Розгортка бічної поверхні конуса — півкруг. Довести, що твірна конуса у два рази більша за радіус його основи. Ілюстрація...

429. Радіус основи конуса дорівнює R. В основі конуса проведено хорду, яку видно з центра основи під кутом , а з вершини конуса — під кутом . Знайти площу повної поверхні конуса. Ілюстрація...

430. Переріз конуса, який проходить через його вершину, перетинає основу конуса по хорді, яку видно з центра основи під кутом . Площина перерізу утворює з висотою конуса кут . Знайти площу повної поверхні конуса, якщо його висота дорівнює Н. Ілюстрація...

431. Через дві твірні конуса, кут між якими дорівнює проведено переріз, який утворює з площиною основи конуса кут . Знайти площу перерізу, якщо площа бічної поверхні конуса дорівнює S. Ілюстрація...