Задачі на тему: "Площа сфери" (Варіант 2)

438. Радіус сфери дорівнює 6 см. Знайти площу її поверхні. Ілюстрація...

439. Площа поверхні кулі дорівнює S. Знайти площу великого круга цієї кулі. Ілюстрація...

440. Радіус кулі зменшили у 4 рази. Як при цьому змінилася площа її поверхні? Ілюстрація...

441. Площа поверхні кулі збільшилась у 9 разів. У скільки разів збільшився її об'єм? Ілюстрація...

442. Знайти радіус кулі, якщо відомо, що її об'єм чисельно у 2 рази більший за площу поверхні. Ілюстрація...

443. Один з кутів трикутника дорівнює 120°. Його сторони є діаметрами трьох куль. Знайти площу поверхні більшої кулі, якщо площі поверхонь менших дорівнюють S1 і S2. Ілюстрація...

444. Площина, яка знаходиться на відстані 8 см від центра кулі, перетинає її поверхню по лінії, довжина якої дорівнює 12 см. Знайти площу поверхні кулі. Ілюстрація...

445. Радіус кулі дорівнює 13 см. Площина перетинає поверхню кулі і площа перерізу дорівнює 25 см2. Знайти площу сферичної поверхні меншого з кульових сегментів, що утворились. Ілюстрація...

446. Радіуси основ кульового пояса дорівнюють 5 см і 12 см, а відстань між паралельними площинами, що перетинають кулю, — 17 см. Знайти площу сферичної поверхні кульового поясу, якщо паралельні площини розміщені: 1) по різні боки від центра кулі; 2) по один бік від центра кулі. Ілюстрація...

447. Радіус кулі дорівнює 5 см. Площина перетинає діаметр кулі під кутом 30° і ділить його у відношенні 4 : 1. Знайти площі сферичної поверхні частин, на які при цьому ділиться поверхня кулі. Ілюстрація...